เกียวกับเรา

บริษัทใช้เวลาเพียง 3 ปี
มียอดขายรวม
เป็นอันดับที่ 1
ของประเทศไทย (ปี 2562) เติบโตอย่างรวดเร็ว และในปี 2564 เพียงครึ่งปี ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 มียอดขายในไทยกว่า 2,100 ล้านบาท และบริษัทกำลังวางแผนขยายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะเข้าร่วมรถไฟขบวนนี้กับธุรกิจระดับโลกที่มั่นคง